• Vzdrževanje in nadzor delovanja sončnih elektrarn

    Hhitro odpravljanje napak in maksimalni donos!

Povsem zmotno je prepričanje, da sončne elektrarne ne potrbujejo vzdrževanja in nadzora (monitoringa). Žal še vedno ugotavljamo, da nekateri lastniki sončnih elektrarn napako odkrijejo šele po prejemu obračuna proizvedene električne energije. V času med dvema popisoma merilnega mesta lahko izguba znaša več kot 20 % letne proizvodnje.

Sončne elektrarne uvrščamo med enostavne in zanesljive proizvodne objekte in so zaradi majhnega števila sestavnih delov enostavne za vzdrževanje. Vseeno pa lahko majhna napaka povzroči resne težave. Običajni vzroki za napake nastajajo zaradi izpostavljenosti elektrarne vremenskim vplivom, ki povzročajo popuščanje spojev, poškodbe na električnih vodnikih ipd. Na vzroke napak lastnik elektrarne ne more vplivati, lahko pa zagotovi pravočasno odkrivanje sprememb.

S pravočasnim odpravljanjem pomanjkljivosti bo sončna elektrarna delovala zanesljivo in varno v celotnem obdoju delovanja.

Pronavitas-vzdrzevanje-soncnih-elektrarn-02-MMorebitna prepozno zaznana poškodba ali napaka v delovanju pomeni zastoj proizvodnje električne energije in predstavlja potencialno nevarnost. Enkrat letno ali po hujših vremenskih pojavih (močnejših neurjih, snežnih padavinah, toči ali vetru) je potrebno pregledati sončno elektrarno in opraviti vzdrževalne preglede ter dela na:

  • podkonstrukciji (pritrditve, spoji, ozemljitev),
  • modulih (pritrditve, konektorji)
  • DC ožičenju in reazdelilnem polju (poškodbe izloacije, meritev napetosti odprtih sponk posameznega niza, spoji, varovalke),
  • razsmernikih (čiščenje hladilnih elementov, nastavitve, primerjava med posameznimi nizi, mehanske poškodbe)
  • AC ožičenje in zaščite (poškodbe izolacije, kontrola funkcionalnih elementov, spoji)

Pripororočjiv je tudi termovizijski (IR) pregled modulov, kablov, razsmernikov, DC in AC omaric.

Lastnik sončne elektrarne je zakonsko odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje sončne elektrarne, kar pomeni da mora imeti usposobljen kader ali pogodbeno usposobljenega zunanjega izvajalca.