Vzdrževanje in nadzor delovanja sončnih elektrarn

Zgodnje odkrivanje napak pri delovanju sončne elektrarne omogoča njihovo hitro odpravljanje in zagotavlja maksimalni donos.